LiDAR & Topografia

palvelut

LiDAR & Topografia

Aurinkopuistojen ja muun uusiutuvan energian hankekehityksen yleistyessä on myös tarve LiDAR:lle yleistynyt. LiDAR:lla on mahdollista tuottaa hyvin tarkan resoluution digitaalisia korkeusmalleja ja pistepilviä hankealueen kohteista ja maaperästä. Tällaista mallia voidaan hyödyntää monissa kohtaa projektia, kuten varjostuksen, tuotantoarvion, kuivatuksen, maaperätutkimuksen ja sijoitusuunnittelun tueksi.

Siteman LiDAR & Topografia palveluihin kuuluu dronella tehtävät LiDAR-kuvaukset sekä Ilmarasterikuvien tuottaminen, pistepilven kerääminen, luokittelu ja pintamallien luonti sekä kartoitettavan alueen maastokohteiden yksityiskohtainen kuvaus.

Palveluitamme ovat mm.

  • LiDAR-kuvaukset ja topografian tuottaminen suunnittelu alueelle
  • Pistepilvimassan keräys, luokittelu ja lohkominen 
  • Ilmarasterikuvien tuottaminen ja käsittely
  • DTM (Digital Terrain Model) ja DSM (Digital Surface Model) luonti ja tarkkuusarvionti
  • Puuston, rakennuksien, kiinteistölinjojen, tiestön, voimajohtojen, ojien ja muiden merkittävien kohteiden yksityiskohtainen kuvaaminen
  • LiDAR-kuvaukset ja topografian tuottaminen suunnittelu alueelle
  • Pistepilvimassan keräys, luokittelu ja lohkominen 
  • Ilmarasterikuvien tuottaminen ja käsittely
  • DTM (Digital Terrain Model) ja DSM (Digital Surface Model) luonti ja tarkkuusarvionti
  • Puuston, rakennuksien, kiinteistölinjojen, tiestön, voimajohtojen, ojien ja muiden merkittävien kohteiden yksityiskohtainen kuvaaminen