Sitema voitti lisää valvontahankkeita Fingridin työmaille

8.1.2020 // Sitema on voittanut Fingrid Oyj:n kilpailutuksen Metsälinja 400 kV voimajohtotyömaan paikallisvalvonnasta vuosille 2020-2022.

Metsälinjan rakentaminen on osa Fingridin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, ja sen rakentaminen vahvistaa pohjois-eteläsuuntaisia sähkönsiirtoyhteyksiä ja korvaa ikääntyneitä 1940-1950 rakennettuja voimajohtoja. Uusi 400 kV voimajohtoyhteys on yli 300 km pitkä ja se sijoittuu Petäjäveden ja Oulun välille. Sitema vastaa hankkeessa voimajohtojen rakentamisen paikallisvalvonnasta n. 192 km reittipituuden osalta vuosien 2020-2022 aikana.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj: Hannu Kuikka, hannu.kuikka@fingrid.fi
Sitema Oy: Mikko Ahonen, mikko.ahonen@sitema.fi

Sitema voitti lisää valvontahankkeita Fingridin työmaille

8.1.2020 // Sitema ja Fingrid ovat solmineet sopimuksen Simojoen ja Isoniemen sähköasemien työmaavalvonnasta.

Fingrid rakennuttaa Simojoelle uuden 110 kV sähköaseman ja laajentaa Isoniemen 220/110/20 kV sähköasemaa. Sitema vastaa molempien hankkeiden maanrakennus- ja rakennustöiden työmaavalvonnasta vuosien 2020-2021 aikana.

Simojen hankkeesta lisää Fingrid Oyj:n verkkosivuilla:
Simojoen sähköaseman avulla varaudutaan tuulivoimatuotannon kasvuun

Sitemalle merkittävä 110 kV yleisuunnitteluhanke

13.12.2019 // Sitema Oy toteuttaa Toholammen tuulivoimapuistojen 110 kV liityntäjohdon yleissuunnittelun. Työn Tilaajana toimii puistojen omistaja WPD Finland Oy. Liityntäjohdon kokonaispituus on 46 kilometriä. Sitema Oy toteuttaa yleissuunnittelutyön kokonaistoimituksena, sisältäen siis itse suunnittelun lisäksi myös johdolle tehtävät maastokartoitukset ja -tutkimukset, sekä lunastuslupaprosessin tarvitsemat toimenpiteet ja asiakirjat.

Suunniteltava 110kV johto kerää Länsi-Toholammen ja Toholampi-Lestijärven tuulipuistojen yhteensä 74 tuulivoimalan tuottaman sähkön neljän eri sähköasemaliitynnän kautta ja vie sen Eltonevan 110/400kV sähköasemalle. Eltonevan sähköasemalta sähkönsiirto valtakunnan verkkoon toteutetaan 400kV johdolla Alajärven sähköaseman kautta.

WPD Finland Oy kuuluu WPD-konserniin, joka on yksi Euroopan johtavista tuulivoima-alan toimijoista. WPD Finland Oy aloitti toimintansa 2007 ja kehittää sekä maa- että merituulivoimaprojekteja Suomessa.

Sitema Oy on energiainfran asiantuntijayritys, joka tarjoaa suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalveluita sähköntuottajille ja verkkoyhtiöille.

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Heikki Peltomaa
Toimitusjohtaja
WPD Finland Oy
Puh. +358 40 679 7563

Lisätietoja Sitema Oy:n palveluista antaa:

Mikko Ahonen
Toimitusjohtaja
Sitema Oy
Puh. +358 40 825 6139

Juha Saurio suunnittelupäälliköksi

9.12.2019 // Siteman Suurjänniteverkot-yksikön suunnittelupäälliköksi on nimetty raumalainen Juha Saurio. Saurio aloittaa tehtävässä 2.1.2020. Hänen tehtävänään on johtaa ja kehittää Siteman suunnittelupalveluita ja keskittyä erityisesti 110-400 kV voimajohtojen yleissuunnitteluun.

Saurio on työskennellyt aiemmin pääsuunnittelijana Empower Oy:ssä ja sunnittelupäällikkönä FCG:llä.

”Juhan kokemus ja persoona teki meihin vaikutuksen. Hän on kokenut ammattilainen, joka tuo taloon vahvaa kokemusta ja suunnitteluosaamista”, iloitsee Siteman toimitusjohtaja Mikko Ahonen.

Saurion rekrytoinnin myötä Sitema avaa uuden toimipisteen Raumalle. Siteman päätoimipaikka on Oulussa ja muut toimistot Kajaanissa sekä Viitasaarella.

”Kulunut vuosi on ollut onnistunut, ja olemme saaneet useita suunnitteluhankkeita vauhdilla käyntiin. Vuonna 2020 aiomme tarjota sähkö- ja televerkkojen sekä tuulipuistojen suunnittelutyötä entistäkin kattavammin”, Ahonen toteaa.

Sitema laajentaa ja rekrytoi

2.8.2019 // Sitema kasvaa syksyn aikana kolmella osaavalla ja innovatiivisella projektipäälliköllä. Samalla laajennamme Oulun toimitiloja ja avaamme uudet toimipaikat Kajaaniin sekä Viitasaarelle.

Juho Simuna on nimitetty 5.8. alkaen Jakelu- ja kuituverkot -liiketoiminnan projektipäälliköksi. Juho on työskennellyt aiemmin jakeluverkkohankkeiden työnjohtajana ja suunnittelijana sekä sähkötukkuliikkeen avainasiakasmyyjänä.

Mikko Sivonen on nimetty 2.9. alkaen Suurjänniteverkot-liiketoiminnan projektipäälliköksi. Mikko siirtyy Sitemaan pääurakoitsijan Project Portfolio Managerin tehtävästä. Mikolla on pitkä kokemus projekti- ja työmaapäällikön tehtävistä voimajohtoalalla.

Jouni Hämäläinen on nimetty 9.9. alkaen Tuulivoimapuistot-liiketoiminnan projektipäälliköksi. Jouni on tuulivoimahankkeiden asiantuntija, joka on työskennellyt Suomessa ja Ruotsissa hankkeiden pääurakoitsijan projektipäällikkönä ja -insinöörinä noin kahdeksan vuotta.

Juho, Mikko ja Jouni tuovat Sitemaan kokemusta, osaamista ja näkemystä. Uudet rekrytoinnit ilahduttavat Siteman toimitusjohtajaa Mikko Ahosta.

"On hienoa nähdä, että Sitema on saavuttanut vakaan markkina-aseman. Meihin luotetaan myös työnantajana. Haluamme jatkossakin tarjota osaajille kiinnostavia työtehtäviä ja taata heille luotettavan työpaikan.”

Sitema on rekrytoinut ensimmäisen tilikauden aikana neljä uutta työntekijää. Siteman hallituksen puheenjohtajan Juuso Männikön mukaan rekrytoinnit ovat onnistuneet jopa yli odotusten.

”Yritys kasvaa vauhdilla, joten laajennamme toimistoamme Elektroniikkatiellä. Lisäksi avaamme alkusyksyn aikana toimitilat myös Kajaaniin ja Viitasaarelle”, Männikkö kertoo.

Kalajoen Kuitu ja Sitema sopimukseen kuituverkon rakennuttamisesta ja valvonnasta

8.7.2019 // Kalajoen Kuitu Oy rakennuttaa toimialueelleen valokaapelipohjaisen seutuverkon vuosien 2019-2020 aikana. Hankkeen aikana runko- ja tilaajaverkkoa rakennetaan arviolta 450 kilometriä, ja tilattuja liittymiä on heinäkuun alussa jo lähes 2500 kappaletta. Hankkeen päätoteuttajana on paikallinen urakoitsija HSK Sähkö Oy.

Sitema toimii hankkeen toteutusvaiheen rakennuttajakonsulttina, turvallisuuskoordinaattorina sekä HSEQ-valvojana. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

“Siteman kokemus ja osaaminen sekä kuituverkon rakentamisesta että erilaisten hankkeiden rakennuttamisesta olivat ratkaisevassa asemassa, kun teimme päätöstä rakennuttajakonsultoinnin hankinnasta”, sanoo Kalajoen Kuidun toimitusjohtaja Jukka Talvi.

“Tämä toimeksianto on meille suuri luottamuksen osoitus rakennuttajan suunnalta, ja sen laajuus antaa meille parhaat edellytykset tukea asiakkaan onnistumista hankkeen aikana. Hankekokonaisuus vahvistaa myös nopeasti kasvavaa jakelu- ja kuituverkkojen liiketoimintaa tulevina vuosina”, kertoo Siteman hallituksen puheenjohtaja Juuso Männikkö.

Lisätietoja:

Juuso Männikkö / juuso.mannikko@sitema.fi / 044 536 7475

Nimitysuutinen: Matti Lasanen Siteman toimialajohtajaksi

29.3.2019 // Ins. (AMK) Matti Lasanen on nimetty Siteman toimialajohtajaksi 15.4.2019 alkaen. Lasanen vastaa yhtiön tuulivoima -liiketoiminnan kehittämisestä, myynnistä ja operatiivisesta johtamisesta.

Lasanen siirtyy Sitemaan Empower Pn Oy:stä, missä hän on työskennellyt mm. tuulivoimahankkeiden projektipäällikkönä Suomen ja Ruotsin alueilla.

“Toivotamme Matin lämpimästi tervetulleeksi kasvavaan yhtiöömme. On hienoa saada ammattitaitoista ja osaavaa väkeä toteuttamaan kasvustrategiaamme. Matilla on arvokasta kokemusta tuulivoimapuistojen BoP-hankkeiden (Balance of Plant) vastuutehtävistä, mikä antaa hyvän pohjan johtaa yhtiömme tuulivoimahankkeita”, sanoo Siteman hallituksen puheenjohtaja Juuso Männikkö.

“Odotan innolla uusia haasteita ja pääsyä mukaan kasvavaan asiantuntijaorganisaation. Uusiutuvan energian lisääntyminen kovaa vauhtia tuo paljon uusia investointeja ja työpaikkoja Suomeen. On hienoa olla mukana auttamassa alan rakennuttajia toteuttamaan hankkeita aikataulullisesti, laadukkasti, kustannustehokkaasti sekä työturvallisesti”, toteaa Lasanen.

Lisätietoja:

Juuso Männikkö
juuso.mannikko@sitema.fi
044 536 7475

Matti Lasanen
matti.lasanen@sitema.fi
040 169 5525

Fingrid valitsi Siteman valvomaan Oulujoen sähköasemaprojekteja

15.2.2019 // Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on tarjouskilpailun jälkeen valinnut Sitema Oy:n Oulujokivarren Pyhänselän 400/220/110/20 kV, Utasen 110 kV ja Nuojuankankaan 110 kV sähköasemaprojektien valvontatöihin sekä muihin erikseen sovittaviin tehtäviin. Oulujokivarren projektit käynnistyvät keväällä 2019 ja jatkuvat aina vuoteen 2023 asti.

Fingridin lehdistötiedotteessa on kerrottu Oulujoen projektien taustat ja laajuus. https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2018/kantaverkko-uudistuu---investointeja-oulujoelle-ja-imatralle/

”Valvonnan on oltava laadukasta, sillä Oulujoen projektikokonaisuus on vaativa ja taloudellisesti suuri satsaus. Ulkopuolinen asiantuntija-apu auttaa meitä varmistamaan korkean laadun ja turvallisen työskentelyn projekteissa. Siteman valvojat täyttävät erinomaisesti vaaditut kriteerit”, kertoo vanhempi projektipäällikkö Risto Ryynänen.

Nyt solmittu yhteistyö on Siteman toimitusjohtajan Mikko Ahosen mukaan merkittävä etappi yrityksen kasvutarinassa.

”Kiitämme Fingridiä luottamuksesta ja aiomme olla luottamuksen arvoisia. Siteman vuosi on lähtenyt suotuisissa tuulissa liikkeelle, ja paljon uutta on vielä tulossa.”

Sitema ja GridJet yhteistyöhön

13.11.2018 // Sitema Oy ja GridJet Oy ovat solmineet sopimuksen sähköverkkojen helikopteritarkastuksista. Palvelut sisältävät kunnossapitotarkastukset, lämpökuvaukset, laserkeilaukset, ortokuvaukset sekä vika- ja huurrepartionnin.

Sitema yhteistyöhön Iin Energian kanssa

15.10.2018 // Sitema Oy ja Iin Energia Oy ovat solmineet sopimuksen jakeluverkon laatutarkastuksista Iin kunnan alueella.

#Rekry

18.9.2018 // Haemme Pohjois-Suomen alueelle työmaavalvojaa vastaamaan verkonrakennushankkeiden valvonnasta. Lähetä hakemuksesi 10.10.2018 mennessä!

Nettisivut julkaistu!

1.9.2018 // Uudet sivut julkaistu. Tutustu palveluihin ja henkilöstöön.