Lentotoiminta

palvelut

Lentotoiminta

Uusiutuvan energian ja sähköverkon markkinat kiihtyvät kiihtymistään. Useiden eri toimijoiden hankekehitys sekä voimajohtosuunnittelu ja -rakentaminen ovat yleistyneet voimakkaasti viime aikoina myös Suomessa. Tuuli-, aurinko-, akusto- ja hydridipuistoprojektit ovat monipuolisia ja laajoja kohteita, joihin sisältyy monia erilaisia elementtejä ja yhteensovittamista.

Siteman lentopalveluihin kuuluu drone- ja helikopterikuvaukset sekä -videoinnit, hankekehityksen, suunnittelun ja rakentamisen tueksi. Käyttöä ja kunnossapitoa varten olemme myös kuvanneet sähköasemaperehdytyksiä ympäri Suomea.

Palveluitamme ovat mm.

  • Ympäristö- ja rakennettavuusselvitys asiakkaan osoittamalle paikalle
  • Varjostusten arvionti
  • LiDAR ja topografia
  • Sijoitussuunnittelun
  • Ympäristö- ja rakennettavuusselvitys asiakkaan osoittamalle paikalle
  • Varjostusten arvionti
  • LiDAR ja topografia
  • Sijoitussuunnittelun