Tarina

Siteman tarina

Startupista kasvuyritykseksi

Siteman tarinan alkutahdit lyötiin takkatulen äärellä kevättalvella 2018, kun yritykset tulevat perustajat Juuso ja Mikko olivat viettämässä erään hankkeen harjakaisia. Mikko oli työskennellyt kouluajoista alkaen suurjänniteverkkojen asiantuntijatehtävissä sekä rakennuttajan että päätoteuttajan roolissa. Juusolla oli kertynyt vuosien kokemus infra-alan ja verkostorakentamisen urakointitehtävistä.

Hetken tuuminnan jälkeen oltiin yhtä mieltä, että energiainfra-alalla on tilausta uusille ajatuksille ja tekijöille. Kevät ja kesä kuluivat yritysideaa ja visiota hioessa, ja moni asia haki vielä muotoaan. Perustavana ajatuksena oli olla alan yhdistävä tekijä, joka auttaisi rakennushankkeiden osapuolia pääsemään yhteiseen tavoitteeseen.

Yrityksen toiminta käynnistyi syyskuussa 2018, jolloin palvelutarjonta sisälsi sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakennuttamis-, valvonta- ja asiantuntijapalvelut. Toimipisteeksi valikoituivat Technopoliksen tilat Oulun Teknologiakylässä. Yrityksen ensimmäiset asiakkaat ja tilaukset käteltiin heti alkusyksystä, ja tilauskanta kasvoi tasaisesti talvikuukausina.

Keväällä 2019 siirryttiin ”kaksinyrittäjyydestä” seuraavalle portaalla, kun kokenut tuulivoimapuistojen asiantuntija Matti Lasanen aloitti yrityksen ensimmäisenä työntekijänä ja uusiutuvan energian toimialajohtajana. Loppuvuoden myötä henkilöstö ja yritys jatkoivat kasvuaan. Siteman ensimmäisellä tilikaudella saavutettiin 0,5 miljoonan euron liikevaihto 11 %:n käyttökatteella ja yrityksen pääluku oli kuusi.

Kasvun polulla

Vuosi 2020 toi mukanaan uusia tuulia, kun heti alkuvuodesta yritykseen palkattiin suunnittelupäällikkö. Palvelut laajenivat rakennuttamisen ja valvonnan lisäksi myös suurjänniteverkkojen suunnitteluun. Palvelutarjonnan lisääminen ja toiminnan kasvu toivat nopeasti uusia asiakkaita, projekteja ja työkavereita tiimiin. Samalla Oulun toimisto muutti pariin otteeseen ja uudet toimipisteet avattiin Raumalle sekä Tampereelle.

Maaliskuussa 2020 Suomi sulkeutui koronaepidemian vuoksi, mutta Sitema jatkoi uurastustaan. Tiimi hajaantui etätöihin kukin taholleen, ja varsinkin lapsiperheissä töitä tehtiin välillä legoleikkien ja läksykirjojen äärellä. Uusi tilanne aiheutti välillä epävarmuutta ja kysymyksiä, mutta joustavan tiimin, uusien ideoiden, tehokkaiden etätyökalujen ja uuden teknologian avulla, toimintaa ja kasvua pystyttiin jatkamaan strategian mukaisesti. Poikkeustilanteessa löydettiin myös monia uusia mahdollisuuksia oman sekä yhteistyökumppaneiden toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Uusien mahdollisuuksien ja visioiden myötä myös toimialoissa tapahtui kasvua, kun Juho Simuna otti vetovastuulleen kiinteistöinfran palvelut.

Kohti talvea mentäessä Sitema jatkaa kasvun polulla. Ensimmäinen henkilöstötyytyväisyyskysely ja -palaute osoittivat suunnan olevan oikea. Sitemassa viihdytään ja opitaan uutta joka päivä. ”Vapautta ja vastuuta”, ”kasvun polulla” ja ”yhteen hiileen” ovat ne ohjenuorat, joiden avulla tiimi jatkaa kohti tulevaa.