Sitema

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit

Siteman laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kehitystyö kantaa hedelmää. DNV Oy on myöntänyt toimintajärjestelmälle kansainväliset ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatit 27.6.2022. Sertifiointi kattaa energiainfran suunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme. 

Asiakkaamme, kumppanimme ja henkilöstömme voivat luottaa jatkossakin siihen, että sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

”Sitemalla on tehty hyvää työtä vuosien ajan prosessien ja toimintajärjestelmän parissa. Nyt saimme sertifiointikierroksen päätökseen ja hienon palkinnon laadukkaasta työstä, jota jatketaan päivittäin koko henkilöstön toimesta” kertoo toimitusjohtaja Tuomas Maasalo 

ISO 9001 -standardi perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin laadunhallintaperiaatteisiin, kuten vahvaan asiakaskeskeisyyteen, ylimmän johdon motivaatioon ja osallistumiseen, prosessimaiseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Standardi parantaa osaltaan kykyä tuottaa jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Siinä määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. 

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa vaaratekijät ja arvioi toimintaansa ja palveluihinsa liittyvät työterveys- ja työturvallisuusriskit. Lisäksi määritetään tarvittavat tarkastukset ja asetetaan selkeät tavoitteet ja päämäärät työsuojelun tason parantamiseksi.