Sitema

Sitema Oy 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi

Kohde: 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohto
Tilaaja: Fingrid Oyj
Projekti alkanut: toukokuu 2022
Projekti päättyy arviolta: alkuvuosi 2024
Projektin vaihe: suunnittelu
Projektipäällikkö: Janne Niemelä / Sitema Oy
Tilaajan projektipäällikkö: Antti Linna / Fingrid Oyj

Sitema Oy on valittu Fingrid Oyj:n 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi. Voimajohto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Projekti on käynnistetty ja yleissuunnittelun on määrä valmistua alkuvuoteen 2024 mennessä.

Tuulivoiman määrä Suomessa kasvaa lähivuosina noin 1 000 megawattia vuodessa, eivätkä nyt rakenteilla olevat kantaverkkoyhteydet tule riittämään tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Tästä johtuen Fingrid suunnittelee Petäjäskosken ja Nuojuankankaan välille uutta 400+110 kilovoltin siirtoyhteyttä, jolla lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta merkittävästi. Nyt suunnitteilla oleva Herva-Nuojuankangas voimajohto on osa tätä siirtoyhteyttä. Valmistuessaan voimajohdon kokonaispituus on 117 km.

”Olemme äärimmäisen iloisia Fingridin osoittamasta luottamuksesta meihin. Kokoluokassaan tämä on erittäin merkittävä projekti Sitemalle, ja ryhdymmekin suunnittelutyöhön innolla”, toteaa Tuomas Maasalo, Sitema Oy:n toimitusjohtaja.

Sitema Oy to design 400 kV Herva-Nuojuankangas power line

Site: 400 kV Herva-Nuojuankangas transmission line

Customer: Fingrid Oyj

Project began: May 2022

Estimated end: early 2024

Project stage: planning

Project Manager: Janne Niemelä / Sitema Oy

Customer’s Project Manager: Antti Linna / Fingrid Oyj

Sitema Oy has been selected as the general design consultant for Fingrid’s 400kV Herva-Nuojuankangas power line. The power line is located in Northern Ostrobothnia. The project has started, and the general design is estimated to be completed by early 2024.

The amount of wind power in Finland will increase by about 1,000 megawatts per year in the next few years, and the grid connections currently under construction will not be enough to transfer the electricity generated to consumption areas in the south of Finland. As a result, Fingrid is planning a new 400 + 110 kilovolt transmission connection between Petäjäskoski and Nuojuankangas, which will increase electricity transmission capacity and significantly improve energy efficiency. The planned Herva-Nuojuankangas transmission line is part of this transmission connection. When completed, the total length of the power line will be 117 km. “We are extremely pleased with the trust Fingrid has shown in us. This is a very significant project for Sitema, and we are eagerly looking forward to the design work, ”says Tuomas Maasalo, Managing Director of Sitema Oy.