Kategoriat
Ajankohtaista Customers Development Kehitys Yleinen

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit 

Siteman laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kehitystyö kantaa hedelmää. DNV Oy on myöntänyt toimintajärjestelmälle kansainväliset ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatit 27.6.2022. Sertifiointi kattaa energiainfran suunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme. 

Asiakkaamme, kumppanimme ja henkilöstömme voivat luottaa jatkossakin siihen, että sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

”Sitemalla on tehty hyvää työtä vuosien ajan prosessien ja toimintajärjestelmän parissa. Nyt saimme sertifiointikierroksen päätökseen ja hienon palkinnon laadukkaasta työstä, jota jatketaan päivittäin koko henkilöstön toimesta” kertoo toimitusjohtaja Tuomas Maasalo 

ISO 9001 -standardi perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin laadunhallintaperiaatteisiin, kuten vahvaan asiakaskeskeisyyteen, ylimmän johdon motivaatioon ja osallistumiseen, prosessimaiseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Standardi parantaa osaltaan kykyä tuottaa jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Siinä määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. 

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa vaaratekijät ja arvioi toimintaansa ja palveluihinsa liittyvät työterveys- ja työturvallisuusriskit. Lisäksi määritetään tarvittavat tarkastukset ja asetetaan selkeät tavoitteet ja päämäärät työsuojelun tason parantamiseksi.

Kategoriat
Ajankohtaista Development Kehitys Referenssi

Projektireferenssi

Kalajoen Lämpö Oy rakennuttaa kaukolämpöverkkoa Hiekkasärkillä sijaitsevalle uudelle Marinan matkailu- ja virkistysalueelle. Energia tuotetaan paikallisesti Hiekkasärkkien lämpölaitoksella ja tuotannossa hyödynnetään Junnikkalan sahan sivutuotetta.

Sitema toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina ja rakennustöiden valvojana. Hankkeessa on pilotoitu myös kehittämäämme etätoimintamallia, joka mahdollistaa rakennuttamis- ja valvontapalveluiden toteuttamisen 360-dokumentoinnin ja reaaliaikaisen etäyhteyden avulla

Kategoriat
3D Ajankohtaista Customers Development Kehitys

3D-visualisointi

Todellisen ympäristön sisälle sidottu ja animoitu 3D-mallinnus tuo hienoa visuaalisuutta rakennussuunnitelmille. Visualisoinnin avulla hankekehittäjät, yhteistyökumppanit, viranomaiset sekä muut sidosryhmät saavat loistavan työkalun hankkeiden maisemallisten vaikutusten arviointiin. Myös muut hankkeesta kiinnostuneet tahot saavat entistä parempaa tietoa ja realistisemman kuvan tulevista tapahtumista.

Pohjantuulen Voima Oy:n Oulunsalon Riutunkariin vuosien 2021-2022 aikana rakennuttama uusi tuulivoimala on hyvä esimerkki näkyvälle paikalle tulevasta tuulivoimalasta, jossa visualisoinnista saadaan erityisen paljon hyötyä irti. 3D-mallintamista ja visualisointia voidaan hyödyntää kaikissa rakennushankkeissa aina ison mittakaavan infrahankkeista pienempiin pistemäisiin kohteisiin. Lisätyn todellisuuden avulla malleja voidaan tarkastella oikeassa mittakaavassa myös paikan päällä.

Sitema Oy on täyden palvelun asiantuntijayritys. Meiltä saat tukea energiainfran hankkeiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja rakennustöiden valvontaan. Tarjoamme myös erilaisia kehityspalveluita aina sisäisten prosessien parantamisesta uusien teknologioiden pilotointiin ja käyttöönottoon. Visualisoinnit toteutamme alusta loppuun 3D-mallintamalla tai videossa esitettynä kokonaisuutena, jossa animoidut 3D-mallit yhdistetään todelliseen ympäristöön.

Kiinnostuitko visualisoinnista tai muista palveluistamme? Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Juuso Männikkö: +358 40 825 6139 / juuso.mannikko@sitema.fi / LinkedIn