Kategoriat
Ajankohtaista Customers Development Kehitys Yleinen

Sitemalle on myönnetty ISO 9001, 14001 ja 45001-sertifikaatit 

Siteman laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kehitystyö kantaa hedelmää. DNV Oy on myöntänyt toimintajärjestelmälle kansainväliset ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 sertifikaatit 27.6.2022. Sertifiointi kattaa energiainfran suunnittelu- ja asiantuntijapalvelumme. 

Asiakkaamme, kumppanimme ja henkilöstömme voivat luottaa jatkossakin siihen, että sitoudumme jatkuvaan parantamiseen ja kehittymiseen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

”Sitemalla on tehty hyvää työtä vuosien ajan prosessien ja toimintajärjestelmän parissa. Nyt saimme sertifiointikierroksen päätökseen ja hienon palkinnon laadukkaasta työstä, jota jatketaan päivittäin koko henkilöstön toimesta” kertoo toimitusjohtaja Tuomas Maasalo 

ISO 9001 -standardi perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin laadunhallintaperiaatteisiin, kuten vahvaan asiakaskeskeisyyteen, ylimmän johdon motivaatioon ja osallistumiseen, prosessimaiseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Standardi parantaa osaltaan kykyä tuottaa jatkuvasti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Siinä määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. 

ISO 45001 on työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva kansainvälinen standardi, jossa asetetaan vaatimukset hyvän johtamisjärjestelmän rakentamiseksi. Standardi edellyttää, että organisaatio tunnistaa vaaratekijät ja arvioi toimintaansa ja palveluihinsa liittyvät työterveys- ja työturvallisuusriskit. Lisäksi määritetään tarvittavat tarkastukset ja asetetaan selkeät tavoitteet ja päämäärät työsuojelun tason parantamiseksi.

Kategoriat
Ajankohtaista Yleinen

Sitema Oy 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi

Kohde: 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohto
Tilaaja: Fingrid Oyj
Projekti alkanut: toukokuu 2022
Projekti päättyy arviolta: alkuvuosi 2024
Projektin vaihe: suunnittelu
Projektipäällikkö: Janne Niemelä / Sitema Oy
Tilaajan projektipäällikkö: Antti Linna / Fingrid Oyj

Sitema Oy on valittu Fingrid Oyj:n 400 kV Herva-Nuojuankangas voimajohdon yleissuunnittelukonsultiksi. Voimajohto sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Projekti on käynnistetty ja yleissuunnittelun on määrä valmistua alkuvuoteen 2024 mennessä.

Tuulivoiman määrä Suomessa kasvaa lähivuosina noin 1 000 megawattia vuodessa, eivätkä nyt rakenteilla olevat kantaverkkoyhteydet tule riittämään tuotetun sähkön siirtämiseen etelän kulutuskohteisiin. Tästä johtuen Fingrid suunnittelee Petäjäskosken ja Nuojuankankaan välille uutta 400+110 kilovoltin siirtoyhteyttä, jolla lisätään sähkönsiirtokapasiteettia ja parannetaan energiatehokkuutta merkittävästi. Nyt suunnitteilla oleva Herva-Nuojuankangas voimajohto on osa tätä siirtoyhteyttä. Valmistuessaan voimajohdon kokonaispituus on 117 km.

”Olemme äärimmäisen iloisia Fingridin osoittamasta luottamuksesta meihin. Kokoluokassaan tämä on erittäin merkittävä projekti Sitemalle, ja ryhdymmekin suunnittelutyöhön innolla”, toteaa Tuomas Maasalo, Sitema Oy:n toimitusjohtaja.

Sitema Oy to design 400 kV Herva-Nuojuankangas power line

Site: 400 kV Herva-Nuojuankangas transmission line

Customer: Fingrid Oyj

Project began: May 2022

Estimated end: early 2024

Project stage: planning

Project Manager: Janne Niemelä / Sitema Oy

Customer’s Project Manager: Antti Linna / Fingrid Oyj

Sitema Oy has been selected as the general design consultant for Fingrid’s 400kV Herva-Nuojuankangas power line. The power line is located in Northern Ostrobothnia. The project has started, and the general design is estimated to be completed by early 2024.

The amount of wind power in Finland will increase by about 1,000 megawatts per year in the next few years, and the grid connections currently under construction will not be enough to transfer the electricity generated to consumption areas in the south of Finland. As a result, Fingrid is planning a new 400 + 110 kilovolt transmission connection between Petäjäskoski and Nuojuankangas, which will increase electricity transmission capacity and significantly improve energy efficiency. The planned Herva-Nuojuankangas transmission line is part of this transmission connection. When completed, the total length of the power line will be 117 km. “We are extremely pleased with the trust Fingrid has shown in us. This is a very significant project for Sitema, and we are eagerly looking forward to the design work, ”says Tuomas Maasalo, Managing Director of Sitema Oy.

Kategoriat
Ajankohtaista Customers Nimitys Yleinen

Tuomas Maasalo Sitema Oy:n toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen

Tiedote asiakkaille ja sidosryhmille 17.2.2022

Sitema Oy:n nykyinen sähköverkkojen toimialajohtaja Tuomas Maasalo aloittaa Siteman toimitusjohtajana 1.3.2022 alkaen. Samassa yhteydessä yhtiön toimitusjohtajana sen perustamisesta lähtien toiminut Mikko Ahonen siirtyy Skarta-konsernissa uusiin tehtäviin. Ahonen vastaa jatkossa Skartan Suomen toimintojen operatiivisesta johtamisesta.

Sitema on kasvanut reilussa kolmessa vuodessa merkittäväksi asiantuntijaorganisaatioksi energiainfran asiantuntijapalveluissa. Siteman kehittyminen jatkuu osana Skartan kasvutarinaa, kun lokakuussa 2021 Siteman osakekanta siirtyi osaksi Skarta Group Oyj -konsernia.  Olen iloinen siitä, että juuri Tuomas jatkaa Siteman kipparina yhtiön eteenpäin luotaamista”, Ahonen kertoo.

Otan uuden haasteen innolla vastaan. Sitemalla on todella ammattitaitoinen ja yhteen hiileen puhaltava porukka, joka on innolla toteuttamassa ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi”, Maasalo toteaa.

Lisätietoja:                    

Tuomas Maasalo, tuomas.maasalo@sitema.fi p. +358 40 669 4290

Mikko Ahonen, mikko.ahonen@sitema.fi p. +358 40 825 6139

Kategoriat
Ajankohtaista Customers Referenssi Yleinen

Viiden taloyhtiön autot ladataan pian kotipihalla ja parkkihalleissa

Oulun jokivarteen valmistuu tänä kesänä hyvin poikkeuksellinen Kiinteistö Oy Koskenniskan Pysäköinnin rakennuttama sähköautojen latausinfrahanke. Sähköpistokepaikkoja on viiden eri taloyhtiön yhdessä hallinnoimalla parkkialueella yhteensä 234. Parkkipaikoista 62 sijaitsee pihalla, 29 autotallissa ja loput kahdessa eri autohallissa. Oululainen Sitema Oy on vastannut hankkeen esisuunnittelusta, kilpailutuksesta, rakennuskonsultoinnista ja rakennustöiden valvonnasta.

Kiinteistöyhtiö Koskenniskan pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Mällinen on erittäin tyytyväinen Sitemaan. Projekti on edennyt jouhevasti ja ilman vastoinkäymisiä. ”Heti hankkeen alussa Sitema esitteli meille tarkat yhteenvedot mahdollisista urakoitsijoista. Sen jälkeen hanke lähti etenemään nopeasti.”

Projekti toteutettiin KVR- eli kokonaisvastuurakentamisurakkana. Keväällä 2021 yhtiökokous antoi hankkeelle valtuutuksen, ja tarjoukset saapuivat elokuussa. Tarjousten evaluoinnin jälkeen Sitema esitti jatkokeskusteluihin valittavat urakoitsijat. Syyskuun puolivälissä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa valittiin urakoitsija. Samalla tilaaja päätyi jatkamaan yhteistyötä Siteman kanssa projektinjohdon ja rakennustöiden valvonnan osalta.


”Sähköautojen latauspaikoista oli puhuttu jo pitkään, mutta hanke polki paikallaan, emmekä saaneet päätöksiä aikaan.”

Latausinfrahankkeen pääurakoitsijaksi valikoitui Oomi Oy.

”Sitema esitti enemmän kysymyksiä kuin konsultit yleensä”, kertoo Oomin tuotepäällikkö Timo Kenttälä.

Kenttälän mukaan tarjouspyynnöt ovat usein melko suurpiirteisiä; tilaaja ei ole kovin tarkasti miettinyt, mitä oikeastaan haluaa. Siteman tarjouspyyntö oli yksi parhaista. Tilaaja tiesi, minkä tyyppistä ratkaisua halusi, mutta ei edellyttänyt yhtä tekniikkaa vaan antoi liikkumavaraa tarjota eri tekniikoita. Alkuvalmistelut tarjouspyyntö mukaan lukien, urakan valvonta ja tekniset työkalut olivat huippuluokkaa.

”Kommunikaatio on sujunut hankkeen osapuolien välillä hienosti, ja asukkailtakin on tullut hyvää palautetta. He tietävät missä mennään ja mitä tapahtuu. Asukkaita on informoitu niin sähköisesti kuin perinteisesti ilmoitustaululla”, Kenttälä kertoo.

Koskenniskan isännöitsijä Immo Rautiainen Kiinteistötahkola Oy:stä kertoo Siteman panneen vauhtia isoon, monimutkaiseen hankkeeseen.

”Sähköautojen latauspaikoista oli puhuttu jo pitkään, mutta hanke polki paikallaan, emmekä saaneet päätöksiä aikaan.”

Rautiaisen mielestä Sitemasta on välittynyt sekä ammattimaisuus että kehitysmyönteisyys. Siteman mukaan tulo on nostanut toteutuksen laatua jokaisella osa-alueella, ja urakoitsijankin puolelta on saatu laadukkaampaa toteutusta. Niin yhteydenpito, laatuvaatimukset kuin dokumentaatiokin ovat olleet selkeitä. Tilaajan on ollut helppo luottaa siihen, että tehdään oikeita asioita.

Järjestelmän latausteho on säätyvä 11–3,5 kW riippuen siitä, montako autoa on kytkettynä järjestelmään yhtä aikaisesti. Esisuunnittelun aikana otettiin huomioon säätyvän lautauspiirin tarve, jolla varmistettiin ARA:n avustusehtojen täyttyminen. Hanke lähti heti siitä, että joka paikalle tulee kaapelointi ja kaikille mahdollistetaan tasa-arvoinen latausmahdollisuus. Autohalleissa sähkönsiirtojärjestelmä liitetään paloilmoitusjärjestelmään, joka kytkee sähköt pois tulipalon sattuessa.

Mällinen korostaa Siteman teknistä osaamista. ”Sitema on tehnyt erittäin hyvää työtä sähköteknisten kuvien yhdistämisessä, mikä oli valtava työ, koska latauspaikat oli rakennettu ainakin kuudessa osassa. Emme lähteneet enää kilpailuttamaan rakennustöiden valvontaa, vaan tilasimme kokonaisuuden Sitemalta.”


Sitema Oy:n toimialajohtaja Juho Simuna toimi hankkeen rakennuttajakonsulttina. Jo kilpailutusvaiheessa hän perehtyi tarjolla oleviin latauspistevaihtoehtoihin. Eri toimittajat saivat tarjota omaa järjestelmäänsä. ”Sitema on ollut mukana hanke- ja esisuunnittelusta alkaen. Varmistamme, että hanke toteutetaan tilaajan ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Yhteistyön merkitys eri osapuolten välillä on avainasemassa näin monipuolisissa hankkeissa”, kertoo Simuna.

Hankkeen kokoluokka ei ollut ainoa normaalista poikkeava asia. Siteman kehittämän etätoimintamallin avulla tutustuttiin digitalisaation tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Osapuolten välillä käytettiin 360-järjestelmää, johon urakoitsijat voivat liittää valokuvia ja videoita. Järjestelmä on jaettu niin isännöitsijälle, taloyhtiön hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille kuin pää- ja aliurakoitsijoille. Kaikilla on sama tilannekuva, ja he näkevät helposti kohteen paikalla käymättä. Eri osapuolten saumaton yhteistyö onkin ollut yksi hankkeen menestystekijöistä.

”Uudet digitaaliset työkalut ja niihin perustuvat toimintamallit ovat nostaneet Siteman palvelut uudelle tasolle. Pystymme johtamaan ja valvomaan työtä etänä tarvittaessa reaaliaikaisesti. 360-kuvien avulla saamme tallennettua kerralla koko ympäristön tilan, joka tuo huomattavaa lisäarvoa laadunvarmistukseen. Reaaliaikaisen Visuro AR -etäyhteyden avulla voimme valvoa hanketta henkilöstömme sijainnista riippumatta”, jatkaa Simuna.

Haluatko tietää lisää sähköautojen latauksesta tai jäikö sinulla muuta kysyttävää?

Ota yhteyttä:

Juho Simuna / juho.simuna@sitema.fi / +358 40 137 2074

Kategoriat
Ajankohtaista Customers

Asiakkaamme suosittelevat!

Siteman asiakastyytyväisyys on jälleen kiitettävällä tasolla joulukuussa 2021 tehdyn kyselyn mukaan. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,4 ja Net Promoter Score (NPS) 62.

Vastausten perustella asiakkaamme ovat arvostavat asiantuntevaa ja laadukkaita palveluitamme, joilla on myös hyvä toimitusvarmuus. Erityistä kiitosta saimme sujuvasta ja joustavasta toiminnastamme. Saimme myös paljon kommentteja ja loistavia kehitysehdotuksia, joita tulemme ottamaan käyttöön nopealla aikataululla.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin Gigantin 500 € lahjakortti. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle ja paljon kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!

”Miten todennäköisesti suosittelisit Sitemaa työtovereille tai yhteistyökumppaneille?” Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään: arvostelijat (0-6), passiiviset (7-8) ja suosittelijat (9-10). Vastaajista 30 % oli passiivisia ja 70 % suosittelijoita. NPS-tulokseksi muodostui 70 ja vastausten keskiarvoksi 9,03. Vertailutulos konsulttialalta on 51.

Terveisin,

Mikko, Juuso & Siteman väki

Haluatko tietää lisää kyselyn tuloksista tai Siteman palveluista? Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai somessa.

Mikko Ahonen: +358 40 825 6139 / mikko.ahonen@sitema.fi

Juuso Männikkö: +358 44 536 7475 / juuso.mannikko@sitema.fi

Kategoriat
Ajankohtaista Yleinen

Asiakastiedote

Asiakastiedote 18.10.2021 klo 9:00

Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan ja vahvistaa osaamistaan puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa

Nasdaq First North -markkinapaikalla noteerattu Skarta Group Oyj ja Sitema Oy:n osakkeenomistajat ovat 18.10.2021 allekirjoittaneet osakevaihtosopimuksen, jonka mukaisesti Skarta Group Oyj hankkii Sitema Oy:n osakekannan. Siteman osakkeenomistajat saavat osakevaihdossa vastineena Skarta Group Oyj:n osakkeita.

”Skartan strategisena tavoitteena on laajentaa toimintaansa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Sitemalla on kattava kokemus esimerkiksi tuulivoimahankkeiden eri osa-alueilta, mikä vahvistaa yhtiön osaamista puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa ja tukee siten strategian toteuttamista erinomaisesti. Siteman asiantuntijuus sähkö- ja tietoliikennetekniikassa tuo konsernille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Skarta Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuomas Hirvonen kommentoi.

Sitema Oy:n toimitusjohtajan Mikko Ahosen mukaan Sitema tarjoaa myös jatkossa suunnittelun, rakennuttamisen ja rakennustöiden valvonnan asiantuntijapalveluita alan toimijoille. ”Sitema on kasvanut ja edennyt suunnitelmallisesti strategiansa mukaisesti. Tulevaisuuden kasvustrategiamme jatkuu osana Skartan mielenkiintoista tarinaa. Olemme hyvin innoissamme päästessämme mukaan mahdollistamaan Skartan visiota puhtaan energian hankkeiden kehittäjänä ja toteuttajana. Skartan yrittäjähenkinen yrityskulttuuri oli meille ratkaiseva tekijä, kun päätimme yhdistää voimamme”, Ahonen toteaa.

”Osana Skartaa voimme kehittää liiketoimintaamme entisestään ja tarjota entistä parempia palveluita asiakkaillemme sekä uusia kehittymismahdollisuuksia henkilöstöllemme. Haluamme jatkossakin työskennellä tulevaisuuden energiaratkaisujen ja edistyksellisten teknologioiden eturintamassa sekä luoda uutta nykyisten ja tulevien yhteistyökumppanien kanssa.”, kertoo Sitema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juuso Männikkö.

Skarta Group Oyj on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Skartan strategia pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja yhtiön tavoitteena on laajentaa toimintaa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa yhtiö näkee erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 150 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Sitema Oy on avainhenkilöidensä omistama, vuonna 2018 perustettu sähköverkkojen, uusiutuvan energian ratkaisujen, kiinteistöinfran sekä tietoliikenteen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Digitaalisten ratkaisujensa ansiosta yhtiö kykenee palvelemaan asiakkaitaan reaaliaikaisesti sijainnista riippumatta. Sitema Oy:llä on 35 työntekijää, ja sen kotipaikka on Oulu.

Yhteyshenkilöt

Tuomas Hirvonen, toimitusjohtaja, Skarta Group Oyj, +358 (0)50 368 6866, tuomas.hirvonen@skarta.fi

Mikko Ahonen, toimitusjohtaja, Sitema Oy, +358 (0)40 825 6139, mikko.ahonen@sitema.fi

Kategoriat
Ajankohtaista Development Kehitys Referenssi

Projektireferenssi

Kalajoen Lämpö Oy rakennuttaa kaukolämpöverkkoa Hiekkasärkillä sijaitsevalle uudelle Marinan matkailu- ja virkistysalueelle. Energia tuotetaan paikallisesti Hiekkasärkkien lämpölaitoksella ja tuotannossa hyödynnetään Junnikkalan sahan sivutuotetta.

Sitema toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina ja rakennustöiden valvojana. Hankkeessa on pilotoitu myös kehittämäämme etätoimintamallia, joka mahdollistaa rakennuttamis- ja valvontapalveluiden toteuttamisen 360-dokumentoinnin ja reaaliaikaisen etäyhteyden avulla

Kategoriat
3D Ajankohtaista Customers Development Kehitys

3D-visualisointi

Todellisen ympäristön sisälle sidottu ja animoitu 3D-mallinnus tuo hienoa visuaalisuutta rakennussuunnitelmille. Visualisoinnin avulla hankekehittäjät, yhteistyökumppanit, viranomaiset sekä muut sidosryhmät saavat loistavan työkalun hankkeiden maisemallisten vaikutusten arviointiin. Myös muut hankkeesta kiinnostuneet tahot saavat entistä parempaa tietoa ja realistisemman kuvan tulevista tapahtumista.

Pohjantuulen Voima Oy:n Oulunsalon Riutunkariin vuosien 2021-2022 aikana rakennuttama uusi tuulivoimala on hyvä esimerkki näkyvälle paikalle tulevasta tuulivoimalasta, jossa visualisoinnista saadaan erityisen paljon hyötyä irti. 3D-mallintamista ja visualisointia voidaan hyödyntää kaikissa rakennushankkeissa aina ison mittakaavan infrahankkeista pienempiin pistemäisiin kohteisiin. Lisätyn todellisuuden avulla malleja voidaan tarkastella oikeassa mittakaavassa myös paikan päällä.

Sitema Oy on täyden palvelun asiantuntijayritys. Meiltä saat tukea energiainfran hankkeiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja rakennustöiden valvontaan. Tarjoamme myös erilaisia kehityspalveluita aina sisäisten prosessien parantamisesta uusien teknologioiden pilotointiin ja käyttöönottoon. Visualisoinnit toteutamme alusta loppuun 3D-mallintamalla tai videossa esitettynä kokonaisuutena, jossa animoidut 3D-mallit yhdistetään todelliseen ympäristöön.

Kiinnostuitko visualisoinnista tai muista palveluistamme? Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Juuso Männikkö: +358 40 825 6139 / juuso.mannikko@sitema.fi / LinkedIn

Kategoriat
Ajankohtaista Nimitys rekry

Tuomas Maasalo toimialajohtajaksi

DI Tuomas Maasalo on nimitetty Siteman sähköverkkoyksikön toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 14.6.2021 alkaen. Siteman palvelukseen Tuomas Maasalo siirtyy Caruna Oy:n aluepäällikön tehtävistä. Aiemmin Maasalo on toiminut muun muassa Fingrid Oyj:ssä projekti- ja kehityspäällikkönä sekä Energiateollisuus ry:ssä asiantuntijatehtävissä.

”On hienoa liittyä Siteman tiimiin ja kasvuyritykseen tarjoamaan palveluita suomalaisille verkkoyhtiöille ja uusiutuvan energian tuottajille. Energia-alan investoinnit tulevat olemaan jatkossakin merkittäviä, ja näen Sitemalla erinomaiset mahdollisuudet onnistua tavoitteissaan”, toteaa Tuomas Maasalo.

Sitema on kasvanut kahdessa ja puolessa vuodessa noin 30 hengen organisaatioksi, ja uusin rekrytointi tukee yrityksen määrätietoista kasvustrategiaa Suomen halutuimmaksi energiainfran palvelutuottajaksi.

Siteman toimitusjohtaja Mikko Ahonen arvostaa Maasalon laajaa kokemusta ja kontaktiverkostoa.

”Olemme innoissamme saadessamme Tuomaksen mukaan meidän energiseen tiimiimme. Hän tuo taloon valtavasti kokemusta niin kantaverkon kuin jakeluverkon investointihankkeista, joiden parissa hän on työskennellyt koko työuransa ajan”, sanoo Ahonen.

Suomen sähköverkkoja kehitetään huomattavasti tulevina vuosina. Tämän lisäksi erityisesti uusiutuvan energian merkittävät investoinnit ja lukuisat muut verkkohankkeet työllistävät toimialan kaikkia osapuolia.

”Uudella rekrytoinnilla saamme merkittävästi lisäresurssia kuumana käyvän sähköverkkorakentamisen palveluihin ja pystymme auttamaan asiakkaita entistäkin paremmin”, lisää Ahonen.

Lisätietoja:

Mikko Ahonen: +358 40 825 6139 / mikko.ahonen@sitema.fi

Kategoriat
Ajankohtaista Customers

Asiakkaamme suosittelevat!

Siteman ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely pidettiin 2.-14.2.2021. Kysely lähetettiin 81 vastaanottajalle, joista kyselyyn vastasi 37 henkilöä (45,7 %). Kiitämme kaikkia vastaajia hienosta palautteesta ja kehitysehdotuksista!

”Miten todennäköisesti suosittelisit Sitemaa työtovereille tai yhteistyökumppaneille?” Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään: arvostelijat (0-6), passiiviset (7-8) ja suosittelijat (9-10). Vastaajista 30 % oli passiivisia ja 70 % suosittelijoita. NPS-tulokseksi muodostui 70 ja vastausten keskiarvoksi 9,03. Vertailutulos konsulttialalta on 51.

Pyysimme myös vapaamuotoisia palveluihin ja toimintaan liittyviä kehotusehdotuksia, joita saimme yli odotusten. Vastausten perusteella ja tavoitteidemme mukaisesti olemme onnistuneet auttamaan kumppaneita joustavasti ja kehityshalukkuutemme on huomattu.

”Sitemalla homma toimii. Pidän erityisesti siitä, kuinka asiakkaan pulmat otetaan kokonaisuutena ratkaistavaksi ja asiakasta ohjataan proaktiivisesti ja avoimesti oikeaan suuuntaan.”

”Olemme saaneet asiantuntevaa joustavaa palvelua. Sitemalla on oikea ote kehittää ja olla mukana asiakkaan toiminnassa.”

Kehitettävää meillä on erityisesti markkinoinnin ja vakioitujen toimintamallien parissa. Asiakkaamme tuntevat pääsääntöisesti Siteman palvelutarjonnan omalla toimialallaan, mutta kokonaispaketista toivotaan enemmän tietoa. Viestintää toivotaan myös enemmän englanniksi, mm. nettisivujen muodossa. Toiveenne on kuultu ja ne täytetään ennemmin kuin myöhemmin!

Saimme myös lähes jokaisessa palautteessa yhden tai useamman ehdotuksen uusista palveluista, joita meidän toivottaisiin tarjoavan tai kehittävän, myös tästä kiitos ja kumarrus kumppaneille!

Sitema haluaa olla joustava ja kehityshakuinen kumppani, joka auttaa asiakasta ja sidosryhmiä onnistumaan. Vastauksista on selvästi nähtävissä, että tavoitteiden eteen tehty työ näkyy päivittäin myös asiakkaiden suuntaan.

Kiitos vielä kaikille vastanneille, sekä hienon tuloksen mahdollistaneelle tiimille! Lupaamme täyttää toiveenne myös jatkossa, jopa odotuksia paremmin 🙂

Terveisin,

Mikko, Juuso & Siteman väki

Haluatko tietää lisää kyselyn tuloksista tai Siteman palveluista? Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai somessa.

Mikko Ahonen: +358 40 825 6139 / mikko.ahonen@sitema.fi

Juuso Männikkö: +358 44 536 7475 / juuso.mannikko@sitema.fi